Tåppen Energy skapar event som är roliga, moderna, professionella och intressanta samt tillför ett värde för invånare, besökare, företag, organisationer och föreningar.

Samtliga event vilar på värderingarna: energi, samarbete, delaktighet, stolthet och glädje.

Grundplanen var att arrangera  Tåppen i slutet av maj 2021 men Covid-19 satte stopp. Det togs snabbt nya tag och hoppet stod till sensommaren/hösten 2021. Viruset ville annat.

Först under våren 2022 anades en ljusning och det fanns förutsättningar för att sätta fart mot Tåppenpremiären den 21 maj 2022.

Under premiärdagen var ”kvalitet och professionalism” i fokus och Tåppen kunde genomföras i fint försommarväder. Dagen erbjöd ett brett utbud av attraktioner och det var gott om glada miner hos både besökare, utställare och arrangörer.

Redan i det inledande planeringsstadiet för  Tåppen var tanken att detta ska vara ett årligt återkommande event och tack vare det framgångsrika premiäråret var grunden lagd för 2023.
Tåppen 2023 genomfördes lördagen den 27 maj i strålande väder. 

Planerna för Tåppen 2024 är i full gång och mer information släpps allt eftersom.

Oavsett om du har ett ”välkänt” intresse (som redan idag attraherar många) eller om det är ”smalt” intresse (som bara ett fåtal känner till) så kan kanske Tåppen vara arenan där du/ni är med och presenterar detta. Kontakta oss gärna så vi får veta mer

PARTNERS - TÅPPEN 2023