Tåppen Energy skapar event som är roliga, moderna, professionella och intressanta samt tillför ett värde för invånare, besökare, företag, organisationer och föreningar.

Samtliga event vilar på värderingarna: energi, samarbete, delaktighet, stolthet och glädje.