Tåppen Energy skapar event som är roliga, moderna, professionella och intressanta samt tillför ett värde för invånare, besökare, företag, organisationer och föreningar.

Samtliga event vilar på värderingarna: energi, samarbete, delaktighet, stolthet och glädje.

Bakom Tåppen Energy finns kumlingarna Erik Eneman och Roberth Gyllberg. Under flera år av yrkesmässigt samarbete, har de återkommande diskuterat vad de kan bidraga med i sitt närområde.

Under pandemiåret 2020 blev diskussionerna mer konkreta och med flera gemensamma värderingar som grund, bestämde de sig för att förverkliga sina  tankar och idéer.

De bestämde sig för att, tillsammans med sin omgivning, skapa ett stort och årligt återkommande event för besökare i alla åldrar. Målet var att skapa en riktig Tåppendag.

Valet av ”arena” blev Trafikcenters inhägnade område i utkanten av Kumla. 

Grundplanen var att arrangera  Tåppen i slutet av maj 2021 men Covid-19 satte stopp. Det togs snabbt nya tag och hoppet stod till sensommaren/hösten 2021. Viruset ville annat.

Först under våren 2022 anades en ljusning och det fanns förutsättningar för att sätta fart mot Tåppenpremiären den 21 maj 2022.

Under premiärdagen var ”kvalitet och professionalism” i fokus och Tåppen kunde genomföras i fint försommarväder. Dagen erbjöd ett brett utbud av attraktioner och det var gott om glada miner hos både besökare, utställare och arrangörer. 

Redan i de första diskussionerna om Tåppen var planen att detta ska vara ett årligt återkommande event och tack vare det framgångsrika premiäråret var grunden lagd för 2023.

Tåppen 2023 genomfördes lördagen den 27 maj i strålande väder. 

Planerna för Tåppen 2024 är i full gång om vi kommer släppa mer information allt eftersom.

Det finns nog ingen som motsäger att en aktiv, meningsfull och utvecklande fritid bidrar till en bättre hälsa. Det är ändå väldigt lätt att fastna i ekorrhjulet där vi äter, studerar/jobbar och sover. Den fritid som återstår, ägnas till stor del åt TV-tittande och surfande på mobilerna.

Ibland kan vi då känna att vi saknar en något mer vettig stimulans på vår lediga tid. Problemet är bara att vi behöver  reda ut vad vi egentligen vill göra och hur vi på bästa och snabbaste sätt kommer igång.

I vårt arbete med Tåppen försöker vi hitta attraktioner som kan inspirera människor att prova något nytt eller kanske återuppta något tidigare intresse. Samtliga ”attraktioner” brinner för sitt intresse och de vet hur det fungerar. De hjälper dig att räta ut eventuella frågetecken och kan ge rätt information för att du ska komma igång med ditt nya intresse.

Oavsett om du har ett ”välkänt” intresse (som redan idag attraherar många) eller om det är ”smalt” intresse (som bara ett fåtal känner till) så kan kanske Tåppen vara arenan där du/ni är med och presenterar detta. Kontakta oss gärna så vi får veta mer

PARTNERS - TÅPPEN 2023